Te koop of te huur / For sale or for rent

Werken op deze pagina zijn direct verkrijgbaar, zonder tussenkomst van een galerie. Alles is ook te huur, voor 1 procent van de overeengekomen prijs per maand. Na 100 maanden is het werk van u. U kunt ook een gehuurd werk tussentijds verwisselen voor een ander, zonder het bedrag te verliezen dat u al inlegde.

Als ik gedurende een huurperiode een bod krijg van een ander, heeft de huurder het recht van eerste koop, voor het overeengekomen bedrag.

Works on this page are available directly, without gallery. Everything can be rented as well, for 1 percent of the agreed price per month. After 100 months the work is yours. You can also change pictures during that period without losing the money you already laid in.

If I get an offer from a third party during a renting period, the renter has the right of first purchase, for the agreed price.

Contact

Vragen? Mijn werk in het echt zien? Je kunt me bereiken via bernardvanlammeren@gmail.com


Serie: Heermabrug

In 2010 maakte ik elf schilderijen van de Enneus Heermabrug, alias Brug nr. 2001, alias “de beha”, een ontwerp van de Britse architect Nicholas Grimshaw. Met zijn twee overspanningen van 75 meter is het een van de grootste bruggen van Amsterdam. Sinds 2001 verbindt hij het nog jonge IJburg met het Zeeburgereiland en de rest van de stad. Je kunt deze serie gerust als een hommage aan de ontwerper beschouwen.

Serie: De zuiveraar

Serie: Riet

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close